UC San Diego SearchMenu

Mean Cumulative GPA

Mean Undergraduate Cumulative GPA

by Gender

Term Female Male Entire Population
Fall 2016 3.18 3.12 3.15
Spring 2016 3.19 3.13 3.16
Winter 2015 3.18 3.12 3.15
Fall 2015 3.17 3.12 3.14
Spring 2015 3.15 3.11 3.13
Winter 2015 3.15 3.12 3.14
Fall 2014 3.13 3.09 3.11
Spring 2014 3.14 3.08 3.11
Winter 2014 3.12 3.07 3.09
Fall 2013 3.11 3.07 3.09
Spring 2013 3.12 3.06 3.09
Winter 2013 3.10 3.05 3.08
Fall 2012 3.09 3.04 3.07
Spring 2012 3.09 3.04 3.07
Winter 2012 3.07 3.03 3.05
Fall 2011 3.07 3.03 3.05
Spring 2011 3.08 3.03 3.06
Winter 2011 3.07 3.03 3.05
Fall 2010 3.06 3.03 3.04
Spring 2010 3.07 3.02 3.05
Winter 2010 3.07 3.02 3.04
Fall 2009 3.07 3.02 3.04
Spring 2009 3.06 3.00 3.03
Winter 2009 3.05 2.99 3.02
Fall 2008 3.04 2.99 3.02
Spring 2008 3.06 3.00 3.03
Winter 2008 3.04 2.98 3.01
Fall 2007 3.04 2.98 3.01
Spring 2007 3.05 3.00 3.03
Winter 2007 3.04 2.99 3.01
Fall 2006 3.03 2.98 3.01
Spring 2006 3.06 3.00 3.03
Winter 2006 3.04 2.99 3.02
Fall 2005 3.03 2.99 3.01
Spring 2005 3.07 3.00 3.03
Winter 2005 3.06 2.99 3.03
Fall 2004 3.05 2.99 3.02
Spring 2004 3.07 3.00 3.04
Winter 2004 3.06 2.99 3.02
Fall 2003 3.05 2.98 3.01
Spring 2003 3.07 2.98 3.03
Winter 2003 3.05 2.97 3.01
Fall 2002 3.05 2.96 3.01
Spring 2002 3.07 2.97 3.02
Winter 2002 3.06 2.96 3.01
Fall 2001 3.05 2.96 3.01
Spring 2001 3.07 2.97 3.02
Winter 2001 3.06 2.96 3.01
Fall 2000 3.05 2.94 3.00

Contact Us

Student Research & Information

9500 Gilman Drive #0006
La Jolla, CA 92093-0006

P: (858) 534-2382
F: (858) 822-4578
E: srandi@ucsd.edu